Ny artikkel: Studie av individuelle sykepleierkonsultasjoner og tilfredshet hos pasienter med inflammatorisk artittsykdom

Av Siri Nymo Olsen, 20.02.2013

Pasienter som over tid følges opp med individuelle sykepleierkonsultasjoner, er i følge en ny studie fra St.Olavs Hospital mer tilfreds enn de som følges opp av revmatolog. Artikkelen er publisert i Annals of the Rheumatic Diseases.

Ann Rheum Dis-2013-Koksvik-annrheumdis-2012-202296.pdf