Kriterier for tildeling av stipend

Av NSF
Kriteriene er vedtatt på NSFs Faggruppe av hygienesykepleiere (NSFFH) generalforsamling 1993. Revidert 1996, 2002, 2005, 2006, 2007 og 2008.
Bilde av en hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.