Ammefri

Av NSF

Arbeidsmiljøloven § 12-8 gir deg rett til ammefri med inntil én time per dag. Loven gir ingen anvisning på fri med lønn. Tariffavtalene/ overenskomstene har imidlertid bestemmelser som sikrer deg lønn ved ammefri.  

Dersom du omfattes av en tariffavtale, vil du normalt ha rett på ammefri med lønn inntil 2 timer hver dag etter tariffavtalens bestemmelser. Det er ikke fastsatt noen øvre grense på barnets alder i lov og avtaleverket, men personalhåndbøkene i de ulike tariffområder sier at arbeidsgiver bør be om en bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at amming rent faktisk fortsatt foregår.