Felleskonferansen "Kompetanseutfordringer i endringstider" i Trondheim 18.-19. april

Av NSF

Fire faggrupper samarbeider om en konferansen "Kompetanseutfordringer i endringstider" i Trondheim 18.-19. april.

Programmet er sammensatt av felles forelesninger og paralleller.

De fire faggruppene er NSF faggruppe for Veiledere, NSF faggruppe for eHelse, NSF faggruppe for Sykepleieledere og NSF faggruppe for Undervisning, Fagutvikling og Forskning.

Les mer, og meld deg på her.