Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

Fylkesleiar:

Oddgeir Lunde - tlf 97083517

Rådgjevar:

Gunn Bente Levik - tlf 57832263

Norunn Midthjell - tlf 57832262

Kurs og konferanse konsulent:

Gunn Bortheim Odeen - tlf 57832265

Fylkesstyre:

Fylkesleiar:
Oddgeir Lunde

Nestleiar:
Wenche Kristin Røkenes

Fylkesstyremedlemmar:
Toril Irene Fjørtoft
Arthur Norevik
Liv Stafsnes
Alfred Absalon Rygg
Siri-Merethe Solheim

Ludvig Fløtra, NSF Student
Marianne Birgitte Lied Nore, faggrupperepresentant

Varamedlemmar:
Trine Krogh, 1. vara
Else Iren Frøynes, 2. vara