Kvinnedagen 8.mars

Av Elin Nerdahl, 08.03.2013

Fylkesleder har i dagens Varden og TA et leserinnlegg om likelønn. Et like aktuelt tema fordi lønnsgapet mellom kvinner og menn med er sementert!