Gjenvalg av foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgte på Sykehuset i Vestfold

Av Inger Stulen, 12.03.2013

Tone Woll buer ble gjenvalgt som foretakstillitsvalgt, opplyser Ann-Kristin Aas som har vært leder for nominasjonskomiteen i NSF.

Kari Merete Saltvik  og Lise Nordahl er gjenvalgt som hovedtillitsvalgte ved SiV, med unntak av Klinikk for Psykiatri og Rus (KPR). Kari Merete Saltvik er også valgt som stedfortreder for foretakstillitsvalgt. Torgeir Bøe er gjenvalgt som hovedtillitsvalgt for KPR, sier Ann-Kristin Aas videre.

Nominasjonskomiteen takker NSFs medlemmer for deltakelse og interesse rundt valget.

Elektronisk forhåndsstemming ble under dette valget iverksatt for første gang. Dette medførte noen tekniske utfordringer og nominasjonskomiteen beklager de problemene enkelte hadde i forbindelse med dette. Vi tar med oss erfaringene videre til neste valg lover Aas!

NSF-Vestfold gratulerer alle fire med valget og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet de følgende to årene!