Hovedtillitsvalgte og Foretakstillitsvalgte i Vestfold 2019

Av Morten Falkenberg, 09.04.2019

Her finner du en jevnlig oppdatert oversikt over NSF Vestfolds foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgte i tariffområdene Spekter, KS og Staten, samt tillitsvalgte innen Virke og NHO-Service.

Hovedtillitsvalgte i Vestfold