Hvem kan kontaktes lokalt i Barnesykepleierforbundet?

Av NSF

Her finner du hvem som kan kontaktes lokalt i Barnesykepleierforbundet. Ikke alle fylker har eget styre med leder eller kontaktperson. I slike tilfeller kan styret i barnesykepleierforbundet kontaktes.

revidert 20.03.19