Kjenn dine pensjonsrettigheter

Av NSF

Valgene du gjør i dag, kan få stor betydning for pensjonsrettighetene dine 30 år fram i tid. Pensjonen beregnes ut fra din lønn på pensjoneringstidspunktet, antall opptjeningsår og gjennomsnittlig stillingsprosent.

Mange sykepleiere arbeider deltid, og har for kort tjenestetid til å oppnå fulle pensjonsrettigheter.

På denne siden finner du generell informasjon om sykepleieres pensjonsrettigheter. For nøyaktig oversikt over dine egne rettigheter, må du gå til den aktuelle lovgivning, forskrifter og tariffavtaler eller kontakte den pensjonsordning du tilhører.

Korte tips om pensjon.