Samarbeidskonferanse

Av Arne Jostein Langøen, 20.03.2013

11. og 12. mars arrangerte Faglig Selskab for Undervisende Sygeplejersker i samarbeid med NSF FUFF en Dansk-Norsk konferanse i Odense

Odense viste seg fra en kald side værmessig med minusgrader, snø og kraftig vind. På bildet sees Mona Wiger, Arne Langøen og Bente Søfteland i selskap med H.C. Andersen.

H. C. Andersen og venner

Programmet hadde et vidt spenn innen temaet « Kjerneværdier i nye rammer». Tradisjonen tro ble hver dag innledet med allsang, det setter en fin stemning.

«Det affektive arbejde», var konferansens første innlegg. Her løftet Katrin Hjort oss litt ut av de daglige rammer og gav viktige innspill til ettertanke.

Katrin Hjort foreleser om "Det affektive arbejde"

«Hvordan utvikler vi det beste vi kan, så vi

også i fremtiden kan gi det beste til alle?»

var et av de spørsmål Katrin Hjort stilte.

Konferansens første dag ble avsluttet med Inger Margrethe Holters innlegg : «Utdanning til fremtidens utfordringer». Inger Margrethe problematiserte behovet for å se på innhold og rekkefølgen i innholdet i dagens sykepleierutdanning for at den skal utdanne de sykepleierne som pasientene trenger.

Dag 2 bød på flere engasjerende innlegg om vitenskapsgrunnlag i en profjonsutdannelse og sykepleieteori versjon 2013.  Siste programpost bød på nye pedagogiske metoder som aktiviserte alle. Målet var å bevisstgjøre deltakeren om denne konferansen skal bety en forskjell. Meget spennende. Skulle jeg velge hadde dette vært på slutten av første dag, da hadde vi blitt bedre kjent med mange hyggelige kollegaer.

Her ønsker Inger Just og Mona velkommen til Bergen våren 2014.

Vi fikk utnyttet tiden sammen med det danske styret til planlegging av neste felles konferanse.