Forebygging av allergi hos barn

Av Gjertrud Wormdal, 22.03.2013

Kunnskapssenteret har gjort et systematisk litteratursøk på emnet. følg lenken under for å se resultater.

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forebygging+av+allergi+hos+barn.16185.cms