Referat fra generalforsamling 2013

Av Liv Irene Eikefjord, 25.03.2013

Det ble under generalforsamlingen 2013 holdt valg av medlemmer til styret. Det er 2 år til neste valg. Kristine Kirkeby Fuskeland er gjenvalgt til leder for faggruppa.

Bilde av en hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.