Innkalling til generalforsamling NSF Flu 2015

Av Karin Helen Danielsen, 06.04.2013

Det innkalles herved til generalforsamling i NSF’s Faggruppe av
Lungesykepleiere.

STED: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo
(Dette er på samme hotell som Den 47. Nordiske Lungekongressen
skal være.)
TID: Torsdag 11.juni.2015, kl. 10.30 – 11.30.

Møterom: STOCKHOLM

Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den holdes hvert andre år
i samsvar med NSFs landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen
holdes innen landsmøtet starter.
Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldt sin
tilstedeværelse innen den frist styret fastsetter.

På vegne av styret
Gerd Gran
Leder NSF FLU