Retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører

Av Gunhild Grythe, 11.09.2018

Nye retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører er nå godkjent og
vedtatt i Forbundsstyret.