- Dette er ikke fasiten

Av NSF, 09.04.2013

- Det foreløpige resultatet fra frontfaget er et utgangspunkt, ikke fasiten for oppgjøret i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad etter at LO, YS og NHO ble enige om en rammen på ca. 3,5 prosent.

I årets oppgjør som tidligere arbeider Unio for at det skal lønne seg bedre å ha høyere utdanning som ansatt i offentlig sektor.

- Vi holder fast ved Unios strategi om at utdanning må lønne seg bedre i dette mellomoppgjøret og inn i hovedoppgjøret i 2014. I dette mellomoppgjøret regner vi med krevende forhandlinger. Vil vi bruke tiden godt frem til 1. mai, sier Folkestad.

Oppgjøret i de offentlige starter i Spekter helse onsdag 10. april, staten 12. april, KS 18. april og Oslo kommune 25. april

- Det foreløpige resultatet i frontfaget blir ikke fasiten. Funksjonærene i industrien får nok i år som tidligere år god uttelling i de lokale forhandlingene, sier Folkestad.

Han håper på en god dialog med arbeidsgiversiden i stat, kommune og helseforetakene.

- Jeg håper de tar på alvor at utdanning må lønne seg bedre i fremtiden om befolkningen skal få bedre offentlige tjenstester, sier Anders Folkestad.