Nye tillitsvalgte

Av Anne Britt Sodefjed, 15.04.2013

 

 

 

Gjennom syv dager fordelt på to samlinger har nye tillitsvalgte fått opplæring i NSFs historie, oppbygging og politikk, lov- og avtaleverk, rettigheter og plikter, faglig forsvarlighet, arbeidstid, lønn og mye mer.

En flott gjeng med engasjert tillitsvalgte som kommer til å gjøre en god jobb for medlemmene i NSF