ReHabilitering på Helsebiblioteket

Av Hege Butli, 24.04.2013

Helsebiblioteket har laget en egen emneside for rehabilitering og habilitering. Her finnes nyttig stoff for informasjon og fordypning samt linker videre. Se Helsebiblioteket