Forhandlingsstart i Oslo kommune

Av NSF, 25.04.2013

- Det må gjøres mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte med høyere utdanning, sier forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune og leder av NSF Oslo. I dag leverte Naustivk første krav i årets lønnsoppgjør.

Oslo kommune møter sterk konkurranse fra privat næringsliv og andre deler av offentlig sektor om å rekruttere og beholde dyktige ansatte med høyere utdanning.

- Unio forventer at Oslo kommune i tariffoppgjøret 2013 viser at de også satser mer på disse gruppene, sier Naustvik.

Høyere utdanning må lønne seg 

Et godt tjenestetilbud innen skole, barnehage, helse og omsorg krever en satsing på kompetanse og kvalitet. Oslo kommune har i dag betydelige utfordringer med å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft.

- Unio og Oslo kommune er enige om behovet for et godt lønnsnivå for ansatte med høyere utdanning for å sikre kvaliteten på kommunens viktige tjenester. Det må også gjenspeiles i dette oppgjøret, sier forhandlingsleder Silje Naustvik.

Derfor krever Unio Oslo kommune:

• I hovedtariffoppgjøret 2012 var Unios hovedprioritering at utdanning og kompetanse skal lønne seg bedre i kommunal sektor. Denne prioriteringen videreføres i mellomoppgjøret.

• Det kreves et generelt prosentvis tillegg per 1.mai 2013 til alle.

Har økonomisk handlingsrom

Naustvik mener Oslo kommune må benytte seg av det økonomiske handlingsrommet kommunen nå har i dette tariffoppgjøret for å tiltrekke seg ønsket arbeidskraft.

- Vi mener at utdanning, kompetanse og ansvar må lønne seg bedre. Derfor må lønnstilleggene i årets lønnsoppgjør ha en profil og innretning som treffer de med høyskole- og universitetsutdanning, sier Silje Naustvik.

Forhandlingsfrist er midnatt 30. april. Dersom man ikke kommer fram til en forhandlingsløsning innen fristen, går lønnsoppgjøret til mekling.


Les kravet fra Unio Oslo kommune her
Se forklarende film om lønnsoppgjør og tariff her 
Les flere saker om tariff 2013 her