NSF i Skien reagerer på Fagforbundets uttalelse om høyskolekåthet

Av Elin Nerdahl, 26.04.2013

Hovedtillitsvalgt Lillian Elise E. Liane i Skien har i dagens Varden dementert Fagforbundet. Fagforbundet uttalte i gårsdagens Varden at politikerne og administrasjonen i Skien er høyskolekåte, og at kommunen kan spare ved å ansette flere med mindre kompetanse.

Fagforbundets uttalelse er alvorlig!

Samhandlingsreformen er en politisk villet endring av helsetjenesten. Det innebærer at flere pasienter skal behandles i kommunen fremfor sykehus. Pasientene er i dag eldre, har flere sammensatte og kompliserte lidelser. Det betyr at kravet til kompetanse er større.