Videre- og etterutdanning

Av NSF

Jordmødre har mange muligheter for videreutdanning/ etterutdanning, blant annet innenfor ultralyd, amming og akupunktur. Her kan du lese mer om de vanligste, og finne linker til de ulike studiestedene

Master i jordmorfag
Er du allerede jordmor og utdannet etter rammeplan av 2005, kan du søke innpasning av tidligere jordmorutdanning til mastergrad. Studiet går over 3 semestre ved Masterutdanning ved Høgskolen Sørøst Norge

Ultralyd
Ultralydstudiet er et heltidsstudium ved NTNU i Trondheim som strekker seg over to semestre og gir 60 studiepoeng. Antall studieplasser er 12 per år.

Studiet omfatter den basale fosterundersøkelsen, fostervekst og Doppler ultralyd av arteria umbilicalis og arteria uterina, i tillegg til ekstra fokus på fosterhjerteundersøkelsen. Dette sikrer at studenten få et bredt faglig ståsted. Studenten er heltidsengasjert med ultralyd, noe som sikrer god opplæring som følge av kontinuitet. Det er en forutsetning at studenten har fått har minimum 450 ultralydundersøkelser inntil siste samling i Modul III for å kunne gå opp til eksamen og fullføre studiet. Det er studentens og hjemstedets ansvar å sørge for at dette blir organisert.
Link til ytterligere informasjon om studiet:
Ultralyddiagnostikk for jordmødre

Amming
- Hensikten med Videreutdanning i Ammeveiledninger er å gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ammende mødre. Utdanningen skal gi kunnskap i form av en bedre teoretisk forståelsesramme og økte praktiske ferdigheter. Ammeveiledningen gjøres ved Høgskolen i Hedemark. Les mer her

- Ammesenteret ved Oslo universitetssykehus startet høsten 2003 en videreutdanning i ammeveiledning, i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Dette er et deltidsstudium over to semester som gir 20 studiepoeng. Les mer her!

Nasjonalt kompetansesenter for amming arrangerer også ulike kurs og konferanser.

Akupunktur
Campus Kristiania, NHCK holder kurs for jordmødre i bruk av akupunktur under fødsel. Målsettingen med kurset er at jordmødre skal kunne gi sikker akupunktur til fødende. Kurset bygger på en forståelse for hvordan tradisjonell kinesisk medisin (TKM) ser på svangerskap, fødsel, etterbyrd, komplikasjoner og amming.

Jordmødre skal gjennom kurset erverve seg kunnskap om et begrenset område innen akupunkturen for å kunne stimulere fødselsstart, gi smertedemping under fødsel, kunne stimulere rier ved dystoci, lindre etterrier, stimulere melkeproduksjon og utdrivningsrefleksen samt lindre brystspreng.

Kurset gir ikke kompetanse til å behandle sykdommer.

Andre videre- /masterutdanninger
Jordmødre kan i likhet med sykepleiere ta ulike mastergrader eller andre relevante videreutdanninger. Den kan være innen helsevitenskap, psykisk helsearbeid, ernæring, helseadministrasjon, ledelse, jus med mer.