Landsstyret i Jordmorforbundet NSF

Av NSF

Jordmorforbundets landsstyre består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer som er valgt av generalforsamlingen. Her finner du bilder og kontaktinformasjon til styret

 

Leder
Hanne Charlotte Schjelderup
Nordland

Jordmor på føde- barselavdeling Helgelandssykehuset avd Sandnessjøen
Tlf: 481 71 221

 

Nestleder
Kristin Holanger
Oslo

Seksjonsleder på Barselavdelingen Rikshospitalet OUS


Tlf: 406 11 129

 

Styremedlemmer:
Linn Holberg
Sør-Trøndelag

Jordmor ved fødeavdelingen St. Olavs Hospital i Trondheim/ Kommunejordmor i Orkdal kommune
Tlf: 951 72 718

 

Aaste Gjernes
Hordaland

Leder på Barselavdelingen Haukeland Universitetssykehus i Bergen
Tlf: 416 66 982
Kasserer

 

Trude E. Hartmann Bjørndalen
Oslo

Seksjonsleder på Barselavdelingen Rikshospitalet OUS
Tlf: 986 19 616

 

Kristin Sunnevåg

Hordaland

Jordmor ved fødeavdelingen på Haukeland universitetssykehus

Tlf: 98860823

 

Veronica Kolstrup

Troms

Jordmor ved fødeavdelingen på UNN Tromsø Tlf: 975 31 430