Valg av studentstyre

Av Morten Kristoffersen, 13.05.2013

Kandidater til studentstyret melder sitt kandidatur her

Alle som ønsker å stille til valg som leder, nestleder eller styremedlem i NSF Student må fylle ut vedlagte kandidatskjema.

Skjema sendes fortrinnsvis som en pdf-fil til nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteens e-postadresse er: nomkom@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

FRISTEN FOR Å STILLE TIL VALG ER 31. MAI 2019

Spørsmål om valget og vervene kan stilles på e-post til nintol@nsf.no 

NSF Students valgreglement