Den internasjonale sykepleierdagen- fagdag 13. mai

Av Anne Britt Sodefjed, 15.05.2013

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 2013 arrangerte NSF Vest-Agder en gratis fagdag i Lyngdal Kulturhus.
Jan Spurkeland holdt foredrag om "Kommunikasjon og relasjonskompetanse- kunsten å få til samhandling".

Her finner dere powerpoint presentasjonen

Her ligger presentasjonen