Den internasjonale Sykepleierdagen - Fagdag 13. mai 2013

Av Anne Britt Sodefjed, 15.05.2013

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 2013 arrangerte NSF Vest-Agder fagdag for medlemmene i Lyngdal Kulturhus.

Temaet var Kommunikasjon og relasjonskompetanse - kunsten å få til samhandling med Jan Spurkeland.