Vellykket fagdag 14.mai!

Av Inger Stulen, 16.05.2013

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen, arrangerte NSF-Vestfold gratis fagdag for medlemmer i auditoriet på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

 

Etter åpningen av dagen ved fylkeskeder Lisbeth Rudlang, innledet fagsjef ved Sykehuset i Vestfold, Anita Scumacher med noen tanker og betraktninger om fremtidens behov for kompetanse og oppgaveløsning i helsesektoren.

Hun ble etterfulgt av førsteamaniensus ved senter for eHelse og omsorgsteknologi ved universitetet i Agder Elin Thygesen, som som delte betraktninger rundt temaet  med oss.

Ellen Schjelderup, anestesisykepleier og fagutviklingssykepleier ved Sykehuset i Vestfold, orienterte oss om sykehusets nye simuleringssententer i ett engasjerende foredrag under tittelen "Medisinsk simulering-økt pasientsikkerhet".

Til slutt holdt astrofysiker og fremtidstenker Erik Newth, et engaasjerende og tankevekkende foredrag med tittelen: Omsorgsteknologi i 2025 - hvor står vi og hvor går vi?

I løpet av fagdagen ble også NSF-Vestfolds pris til årets sykepleier og årets leder delt ut. Dette omtales i egen sak.

Se foiler fra foredragene i vedlegg: