Fagkonferanse Trondheim

Av Arne Jostein Langøen, 31.05.2013

Fagkonferansen Kompetanseutfordringer i endringstider samlet ca 150 sykepleiere i Trondheim

Konferansen var en felleskonferanse som 4 av 33 faggruppene i NSF arrangerte i fellesskap.

De fire faggruppene er NSF faggruppe for Veiledere, NSFeHelse, NSF landsgruppe for Sykepleieledere og NSFFUFF.

Konferansens temaer spente vidt, og konferansen bød på flere spennende parallellsesjoner.

I og med at gruppene som samarbeidet var spredt over så ulike fagfelt, preget dette programmet som også var veldig variert.

Seminaret startet med en felles sesjon med Karen Bjøro, Einar Aadland og Marit Kirkevold som forelesere. Alle tre er erfarne forelesere med stor kunnskap om sine emner som klarte å formidle på en god måte. Etter lunsj var det tre parallellsesjoner med følgende overskrifter: Verdenskafé, Samhandling og velferdsteknologi, og Dannelse og pasientsikkerhet. Alle sesjonene var godt besøkt og med høyt nivå både på forelesere og deltakelse.

Kulturarrangementet foregikk på Munkholmen, Munkholmen er en liten øy på 13 dekar som ligger ca. 2 km utenfor Trondheim sentrum i Trondheimsfjorden. Her ble konferansedeltakerne tilbydd omvisning og et velsmakende måltid. NSF lokalgruppe for Veiledere stod for en hyggelig underholdning.

 

Dag to startet med tre parallellsesjoner som omhandlet emnene: Ledelse, Veiledning og refleksjon og Velferdsteknologi. Jeg var til stede på den sistnevnte og vil særlig trekke fram Høgskolelektor Randi Stokke fra Gjøvik, som på en glimrende måte kombinerte sin fagkunnskap om epilepsi med mulighetene for å utvikle MobilApp som pasienter har nytte av. Også samarbeidet mellom helsefag og teknologiske fag er forbilledlig.

Etter lunsj var det nye parallellsesjoner med emnene: Utdanning, Veiledning og refleksjon, Implementering av velferdsteknologi i kommunale tjenester. Av naturlige årsaker besøkte jeg Utdanning som var et nyttig seminar.

Seminaret avsluttet med en fellessesjon der jeg særlig vil trekke fram Magne Lerøs forelesning om Lederutfordringer i endringstider? Dette var en spennende og fargerik forelesning.

Utdanning forsvant litt i programmet for seminaret, men det var allikevel nyttig i og med at mange av emnene som ble omtalt var av såpass generell faglig interesse.

I Trondheim ble Mona takket av som leder for FUFF.