Kriterier for tildeling av stipend

Av Arnold Måsøval-Jensen, 07.06.2013

Kriteriene er vedtatt på NSFs Faggruppe av hygienesykepleiere (NSFFH) generalforsamling 1993. Sist revidert 2008.

Se vedlegg: