Faggruppen er 30 år - jubileumsstipend og markering

Av Arnold Måsøval-Jensen, 07.06.2013

I år feirer NSFs faggruppe av hygienesykepleiere (NSFFH) 30 år. Det vil faggruppen markere på Norsk forum for sykehushygiene sin fagkonferanse på Hell 15. - 17. oktober 2013, og det vil deles ut kr 30.000 fordelt på to jubileumsstipend a kr 15.000.

Kriterier for å søke stipend er medlemskap i NSFs faggruppe av hygienesykepleiere.

Stipendmidlene skal brukes til:

  • kompetanseheving innen smittevern, eller
  • presentasjon av eget arbeid innen smittevern i form av poster eller muntlig innlegg på en nasjonal eller internasjonal konferanse

Stipendsøknader vurderes av styret i faggruppen. Søknader vil bli bedømt ut fra behov for stipendmidler og relevans.

Søknadsfrist er 30. august 2013. Stipendsøknad sendes til anne.dalheim@helse-bergen.no

Se vedlagte kriterier og eget søknadskjema for jubileumsstipend.