Oversikt over grunnlønnsplasseringer per 1.5.2013 for sykepleierstillinger i Oslo kommune

Av Forhandlingsavdelingen, 10.06.2013

I tariffoppgjøret per 1.5.2013 ble det gitt et lønnstillegg (generelt tillegg) på lønnstabellen, det vil si at hvert lønnstrinn økte sin verdi.  Lønnstabellen per 1.5.2013 finner du her. Tabelltillegget gir en heving av grunnlønnsnivået til den enkelte stilling.

Hver stillingskode/stillingsbetegnelse er innplassert i en lønnsramme med en grunnlønnsplassering. Oversikt over alle stillingskodene i Oslo kommune samt innplassering i lønnssystemet finner du i Dok. 25 – Overenskomster i Oslo kommune. Oversikt over lønnsrammene finner du her.

Hver lønnsramme har 20 lønnsrammealternativer, det vil si 20 ulike avlønningsalternativer. Det betyr at man kan ha ulik lønn i samme stilling med samme ansiennitet. Reglene for ansiennitetsberegning fremkommer i Overenskomsten i Oslo kommune, kapittel 12.

For å sammenligne Oslo kommunes lønnssatser med andre tariffområder, må man oppjustere for pensjonstrekket på 2 % ved å dividere lønnen i Oslo kommune med 98 og multiplisere med 100. I de øvrige tariffområdene gjøres dette trekket først på den enkeltes lønnsslipp.

Her fremkommer en oversikt over grunnlønnssatser (laveste innplassering i lønnsrammen) for sykepleierspesifikke stillingskoder per 1.5.2013.

Stk. 58 Sykepleier – lønnsramme 2601

Ansiennitet

0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

8 år

Lønnstrinn

18

19

20

21

21

21

22

23

24

Ltr. i kroner

348 650

352 850

357 050

361 950

361 950

361 950

366 650

371 250

378 350

 

 

 

 

 

 

 

Ansiennitet

9 år

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

 

Lønnstrinn

25

26

26

27

28

29

30

31

 

Ltr. i kroner

382 750

387 650

387 650

392 750

398 150

403 800

409 800

415 800

 

Stk 59 Spesialutdannet sykepleier, 60 Helsesøster, 61 Jordmor – lønnsramme 3001

Ansiennitet

0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

8 år

Lønnstrinn

21

21

25

25

26

26

26

26

26

Ltr. i kroner

361 950

361 950

382 750

382 750

387 650

387 650

387 650

387 650

387 650

 

 

 

 

 

 

 

Ansiennitet

9 år

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

 

Lønnstrinn

27

28

28

30

30

30

32

34

 

Ltr. i kroner

392 750

398 150

398 150

409 800

409 800

409 800

422 400

436 300

 

Merk at spesialsykepleier innen geriatri og psykiatri skal avlønnes 1 lønnsrammealternativ i tillegg, dvs. at grunnlønn for disse er i lønnsramme 3002.

 Stk 136 Assisterende avdelingssykepleier – lønnsramme 2801

Ansiennitet

0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

8 år

Lønnstrinn

19

19

23

23

24

24

24

24

26

Ltr. I kroner

352 850

352 850

371 250

371 250

378 350

378 350

378 350

378 350

387 650

 

 

 

 

 

 

 

Ansiennitet

9 år

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

 

Lønnstrinn

26

26

26

28

28

28

29

31

 

Ltr. i kroner

387 650

387 650

387 650

398 150

398 150

398 150

403 800

415 800

 

 

Stillings-

kode

Stillingsbetegnelse

Lønns-

ramme

Lønns-

trinn

Grunnlønn i kroner

per 1.5.2012

62

Assisterende oversykepleier

5501

29

403 800

63

Avdelingsjordmor

5403

29

403 800

64

Avdelingssykepleier

5601

31

415 800

65

Avdelingshelsesøster

5504

32

422 400

66

Ledende spesialsykepleier

5501

29

403 800

68

Opplæringssykepleier

5401

27

392 750

70

Overhelsesøster

5501

29

403 800

72

Oversykepleier

5801

35

443 600

73

Sykepleierkonsulent

5401

27

392 750

75

Sjefsykepleier

5901

37

459 800

Stabiliseringstillegget

For å kunne vurdere lønnsnivået for sykepleiere i Oslo kommune, er det viktig å kjenne til avtale om stabiliseringstillegget fra 1998 som omfatter de som er tilsatt i sykepleierspesifikke stillingskoder i Oslo kommune. Avtalen gir et ekstra lønnstillegg som kommer i tillegg til den enkeltes lønnsplassering:

Etter 4 års samlet tjenesteansiennitet i Oslo kommune får disse sykepleierne kr 11 000 i tillegg per år. Etter 12 års samlet tjenesteansiennitet øker tillegget til kr 15 000 per år.

Ledere i sykepleierspesifikke stillingskoder får kr 7000 per år etter 12 års samlet tjenesteansiennitet i Oslo kommune. Tillegget er pensjonsgivende. Avtale om stabiliseringstillegget finner du her.