Lønnsoppgjøret i Virke

Av Elin Nerdahl, 13.06.2013

Lønnsoppgjøret i Virke ble ferdig forhandlet 12.juni.

For Telemark gjelder dette Sauherad Samtun, Borgestadklinikken og Betanien, Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.

Resultatet: Generelt tillegg på 0.75 %, minimum kr. 3 100. Tillegget gis til alle som omfattes av sentrale forhandlinger. Minstelønnssatsene endret tilsvarende.

Virkningstidspunktet er fra 1.mai.

LOKALE FORHANDLINGER: Det settes av en pott til lokale forhandlinger på 1 %, med virkning fra 1.mai. De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 1.oktober