Allergifrisk

Av Gjertrud Wormdal, 07.10.2013

Programmet er nå klart for årets seminar

Gå inn på nettsiden for påmelding

http://helsedirektoratet.no/Om/kurs-konferanser/Sider/allergifrisk-nasjonal-koferanse.aspx

Seminaret vil også i år være i samarbeid med Helsedirektoratet.