Inspirasjonsfrokost 20.juni med Støre og Høie i NSF

Av Elin Nerdahl, 20.06.2013

NSF inviterte i dag til inspirasjonsfrokost om privatisering. Flere spørsmål ble stilt blant tilhørerne, bl.a. mangelen på spesialsykepleiere. Støre svarte: "Kan oppgaver gjøres på en annen god måte? Det må gjøres mulig i arbeidslivet å ta utdanning og at det ikke skal være dugnad over 2 år".