Stian Asoldsen - ny leder i NSF Student

Av Elin Nerdahl, 24.06.2013

Stian Aasoldsen fra Porsgrunn ble på lørdag valgt som ny leder i NSF Student. Han er nyutdannet sykepleier i juni ved HiT. I tillegg ble Ronny Jakobsen, også fra Telemark, valgt som 1.varamedlem til studentstyret.

Vi gratulerer!

 

NSF Student 2013- 2014:

Studentleder   
Stian Aasoldsen, Høgskolen i Telemark

 Studentnestleder
Margrete Kanstad, Høgskolen i Narvik

 Styremedlemmer:
Mia Andresen, Høgskolen Diakonova
Eivind Werring, Diakohjemmet Høgskole
Morten Jensen, Universitetet i Nordland
Silje Linnerud, Universitetet i Agder
Eli Nilsen, Høgskolen i Buskerud

Varamedlemmer:
Ronny Jakobsen, 1. vara, Høgskolen i Telemark
Øystein Storli Jensen, 2. vara, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Karoline Nilsen, 3. vara, Høgskolen i Hedmark