SANNHETENS ØYEBLIKK.........

Av Elin Nerdahl, 27.06.2013

Helseministeren sier det ikke er noen menneskerett å BARE jobbe hver 3.helg. Arbeidstidsutfordringen i sykehusene er mer sammensatt!

Har Støre statistikk på brutto fravær i sykehusene? Har Støre tall på hvor mange milliarder som brukes til vikarer? Dette permanente arbeidskraftsbehovet dekkes ikke opp med faste stillinger. Hadde Støre vært løsningsfokusert, kunne han fremskaffet faktatall på bruk av vikarer, og brukt sin politiske makt til å løse bemanningsproblemet.