Pensjonsdom i arbeidsretten

Av Elin Nerdahl, 27.06.2013

Arbeidsgivere i KS tariffområde skal fra 21. juni 2013 innmelde alle ansatte i tjenestepensjonsordningen, uavhengig av stillingsstørrelse vedkommende har. 
Dommen vil få konsekvenser for alderspensjonen dersom pensjonisten tar arbeid i kommunesektoren samtidig som vedkommende tar ut alderspensjon.

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/Hovedtariffavtalen/TJENESTEPENSJON-OG-MEDLEMSKAP/