Årets sykepleier 2012

Av Grethe Ellingsen, 02.07.2013

Norsk Sykepleierforbund Finnmark gratulere Unni Bente Elde fra Kirkenes med tittelen som Årets sykepleier 2012 i Finnmark

 

Unni Bente var utdannet sykepleier i 1984.
 
Hun har hatt en rikholdig arbeidskarriere og både arbeidet innenfor høgskolesystemet og i Helse-Finnmark. 
I Helse-Finnmark har hun blant annet arbeidet som sjefssykepleier ved Kirkenes sykehus og hun har hatt ansvar for sykepleiere under videreutdanning på foretaksnivå.

Forslagsstiller sier også dette om Unni Bente: når jeg nå ønsker å trekke frem Unni Bente og fremme henne som kandidat til årets sykepleier er det for hennes arbeid innen samhandling.  Hun har hatt en fremtredende rolle i "sykestueprosjektet" hvor hun har arbeidet med å videreutvikle dette tilbudet med henblikk på faglige innhold og kompetanseutvikling.
Unni Bente er svært kunnskapsrik og besitter en unik evne til å samarbeide på tvers av profesjoner, ulike nivå og mellom foretak og kommuner.  Hun nyter stor respekt og er det jeg vil kalle en
brobygger.

Norsk Sykepleierforbund gratulere henne hjerteligst som årets sykepleier 2012.