NSFLIS forsknings- og utdanningsutvalg

Av NSF

Mandatet til forsknings- og utdanningsutvalg er å samarbeide med NSFLIS landstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker, og å jobbe med delegerte utdannings- og forskningssaker som er viktige for NSFLIS/NSF.

 

NSFLIS utdanningsutvalg 2019-2021 består av følgende personer:

 


 

 

Haakon Hovde(leder)

Sykehuset i Vestfold, intensivseksjonen

E-post: haakonhovde@hotmail.com


 

 

Kristin Sunde Flatlandsmo

universitetslektor

OsloMet Storbyuniversitetet / Diakonhjemmet sykehuset

 


 

 

 

Michael Mortensen

høgskolelektor

Institutt for helse- og omsorgsvitskap / Høgskulen på Vestlandet


 

 

 

Hege Vistven

høgskolelektor Lovisenberg Diakonale høgskole AS


 

 

 

Mandat for NSFLIS forsknings- og utdanningsutvalg (FoUu)

Vedtatt på Generalforsamlingen 25 september 2019