Funksjons- og ansvarsbeskrivelse i nyfødtsykepleie.

Av NSF

Styret i Barnesykepleierforbundet godkjente 9. juni 2008 funksjons- og ansvarsbeskrivelse i nyfødtsykepleie. Beskrivelsen er utarbeidet ved Lovisenberg diakonale høgskole.