Kontakt oss:

Av NSF

Kontakt oss:
lah@nsf.no

LEDER:

Ann Karin Swang
97082666

Nestleder:
Ive Kristin Staune
41381238

Styremedlemmer:
Camilla Rørtveit
91822557 

Kari Mygland Michaelsen
41613214

Tone Dervo
99790362

Hanne Nissen Bjørnsen
90107526

Varamedlemmer:
Rita Kvalbein
47618479

Merete Nypan
92899538

Administrasjonskonsulent LaH NSF:
Ellen Kathrine Larsen
95785721