SYKEPLEIEFORSKNING VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013

Av Elin Nerdahl, 08.08.2013

Ved Institutt for helsefag foregår det mye sykepleieforskning. Vedlagt vil du finne oversikt over ulike temaer og hvem som forsker.

Høgskolen i Telemark hadde i fjor den største prosentvise økningen i forskning blant alle høyskoler og universiteter i Norge.

Er dette temaer som er av interesse er det mulig å kontakte høyskolen.