Torsdag 29.august arrangerer NSF-Vestfold åpent møte med fylkets sentrale politikere

Av Inger Stulen, 19.08.2013

Tid: 18.00

Sted: Træleborg konferansesenter, Træleborgveien 11, Tønsberg

Benytt denne anledningen til å høre de politiske partienes syn på viktige temaer som angår sykepleiernes og pasienters/brukeres hverdag!

Tema:

  • Forebyggende helsearbeid
  • Eldreomsorg - rekruttering - bemanning
  • Likelønn - arbeidstid
  • Privat - offentlig helse- og omsorgstjenester

 

Deltakere fra de politiske partiene er:

Sp:  Kathrine Kleveland

KrF: Anders Tyvand

Ap: Sonja Mandt

SV: Inga Marte Thorkildsen

H: Kårstein Eidem Løvaas

V: Eddy Robertsen

Frp: Morten Stordalen

Debattleder: Kristin Monstad Lund, redaksjonssjef nyheter Tønsbergs Blad