Avlønning av helsesykepleiere

Av NSF

Du kan finne svar på noe av det du lurer på her
I følge vedtektene skal ikke faggruppene arbeide med lønns- og arbeidssosiale forhold.
Ved spørsmål om lønn, ta kontakt med tillitsvalgte og fylkeskontoret til NSF.