Avlønning av helsesøstre

Av NSF

I følge vedtektene skal ikke faggruppene arbeide med lønns- og arbeidssosiale forhold.

Lønnsoppgjør 2016

Lønnsoppgjør 2017

Ved spørsmål om lønn, ta kontakt med fylkeskontoret til NSF.

 

Her finner du faktaark om avlønning av helsesøstre, og informasjon om gangen i et lønnsoppgjør

Faktaark, lønn-arbeidsforhold helsesøstre_08-3013.