Eldreomsorgen skinner ikke, eller....?

Av Arild Berland, 27.08.2013

NSFs hovedtillitsvalgt i Sandnes kommune, Silje A Østrem har i dag en kronikk i Sandnesposten der hun etterlyser en mer nyansert beskrivelse av forholdene i eldreomsorgen.  Hun kjenner seg ikke igjen i den elendighetsbeskrivelsen som media og valgkampen formidler, samtidig som hun er bekymret for hvordan dette påvirker både rekruttering og flotte kollegaers arbeidsglede.

Her er innlegget som sto på trykk i Sandnesposten 27.august

Eldreomsorgen skinner ikke…. – eller ?

av Silje Anfinsen Østrem, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Sandnes kommune

Vi nærmer oss valgkampinnspurt og daglig bombarderes vi av helseoppslag i alle medias kanaler. Noen skal få eldreomsorgen til å skinne. Andre mener eldreomsorgen er katastrofalt dårlig i et så rikt land som vårt. Pasienter, pårørende, sykepleiere og annet helsepersonell står frem med et tilsynelatende mangfold av negative erfaringer og eksempler på hvor dårlig kvaliteten på helsetjenestene i kommunene er.

Mon tro om disse som står frem representerer det store flertallet? Mon tro om det ikke er slik at de hundretusener som er fornøyd tar god helsetjeneste for gitt og dermed ikke har behov for å stå frem i media?  Jeg kan forstå at de som er fortvilet over mangel på kvalitet og tilbud for seg og sine har behov for å formilde denne frustrasjonen, men når det nesten utelukkende er disse som får spalteplass får vi inntrykk av at hele den kommunale helsetjenesten ligger på sotteseng.

Mon tro om de som bruker media til å formidle sin frustrasjon tenker over hvilke konsekvenser dette kan få? Hvordan det påvirker stoltheten og gleden over å arbeide i helse og omsorgstjenestene? Hvordan det kan skremme de pasientene som sitter hjemme og venter på sykehjemsplass?  Om hvordan oppslagene påvirker ungdommens yrkesvalg?

Som hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Sandnes kommune vet jeg at alt ikke er helsvart. Jeg vet at vi har avdelingssykepleiere som hver dag jobber for at tjenestene de er ansvarlig for skal bli best mulig innenfor rammene. Vi har sykepleiere som står på og yter tjenester av topp kvalitet. Sykepleiere som møter fru Hansen hver morgen med et smil. Sykepleiere som skaper trygghet og som hver dag  tar planlagte og uforutsette avgjørelser de vet får konsekvenser for pasientene sine på godt og vondt.  Sykepleiere som er hos pasientene døgnet rundt, enten det er onsdag, julaften eller 17.mai.  Sykepleiere som aktiviserer, gir rett medisin til rett tid, gir hjelp til god ernæring, forebygger sår og infeksjoner, observerer tegn på sykdom,  hjelper til ved toalettbesøk eller som legger til rette for en trygg natt med god søvn.  Dette er dedikerte kvinner og menn som står nærmere pasienten enn noen annen, og de er stolte av jobben sin.  

For disse flotte kollegaene mine er det tøft å daglig bli møtt med elendighetsbeskrivelser  i media. De leser at pasienter og pårørende er misfornøyde,  og at de må bli bedre, mer effektive og ta seg bedre tid (!).. 

Også vår kommune har utfordringer . Også vi har enkelttilfeller vi gjerne skulle vært foruten. Men gjennomgående er kvaliteten god -  og det må vi få frem! Kommunen har høyere andel av faglærte enn det store flertallet i landet. Vi har et lavere sykefravær enn de fleste andre kommuner. Jeg kan uten problemer anbefale en sykehjemsplass i vår kommune. Jeg er trygg på at kvaliteten på tjenestene som ytes  er gode! Jeg er stolt over å være sykepleier og jeg er stolt over den fantastiske innsatsen mine kollegaer yter daglig.  Jeg framsnakker gjerne både yrke og kommune!

La meg likevel avslutte med et lite hjertesukk…   Jeg savner de politikerne  som mener at alt kan bli så mye bedre med ny organisering.  Jeg savner også bekymrede innbyggere, fortvilte pårørende og frustrerte ansatte.  Jeg savner dem når det er møter i politisk utvalg for helse- og sosialtjenester.  Jeg har ikke sett dem der, til tross for at det er det avgjørelser som får konsekvenser for tjenesten blir tatt. 

Men det er vel ikke der valgkampen utkjempes….