Tillitsvalgtkonferanse med debatt

Av Anne Britt Sodefjed, 29.08.2013

 

Den 28. august inviterte NSF Vest-Agder stortingskandidater til debatt på Hotell Norge. Tema var helsepoltikk!

 

 

 

 

Stortingskandidatene møtte 70 engasjerte tillitsvalgte som hadde mange spørmål knyttet til likelønn, rekruttering, kompetanse, arbeidsmiljøloven og privat kontra offentlig helsetjenestetilbud, for å nevne noe. Det ble en god debatt og skulle gjerne hatt bedre tid, da mange hadde flere spørsmål de skulle ha stilt politikerne! Debattleder var Jo Egil Tobiassen som gjorde en flott jobb!