Retningslinjer for arbeidstøy i hjemmesykepleien og sykehjem

Av Elin Nerdahl, 30.08.2013

Arbeidstøyet en del av verneutstyret for sykepleiere for å beskytte seg mot påvirkning fra kjemikalier, smitte og annet.

Arbeidstilsynet har nå utarbeidet et faktaark om nettopp dette. http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=242940

Har du ikke klesgodtgjøring i din kommune kan NSF fremforhandle dette med arbeidsgiver. Ta kontakt med din tillitsvalgt.

https://www.nsf.no/vis-artikkel/1116374/Sentrale-generelle-saeravtaler-(SGS)