Etablering av ny lokal faggruppe for akuttsykepleiere

Av Lene Topper, 02.09.2013

Telemark og Vestfold har gått sammen om å etablere lokal faggruppe for akuttsykepleiere. Torsdag 29/8 hadde de medlemsmøte på fylkeskontoret i Skien og opprettet et interimstyre.

Følgende navn ble valgt inn i styret: Hanne Olsen, Bjørn-Erik Andersen, Roger Nordøy, Olav Dow Lillefjære og Britt Hansen fra Vestfold. Eirik Halsør, Åse Marit Rinden, Lene Bergerud, Anja Bjørneboe, Camilla Rosland fra Telemark.