Uønskede hendelser ved tromboseprofylakse

Av Elin Nerdahl, 11.10.2013

I løpet av Meldeordningens ti første måneder er det kommet inn til sammen 283 meldinger om uønskede hendelser ved tromboseprofylakse eller antikoagulasjonsbehandling. Hva gjøres for å sikre kvalitet?

 

 

http://www.melde.no/l%C3%A6re/u%C3%B8nskede-hendelser-ved-tromboseprofylakse-eller-antikoagulasjonsbehandling