Årets sykepleier i kreftomsorg 2013

Av Synøve Revling Holm, 14.10.2013

Torill Tysse Sælen fra Sogn og Fjordane ble velfortjent tildelt prisen

Torill Tysse Sælen fra Sogn og Fjordane ble velfortjent tildelt prisen: Årets Kreftsykepleier under landskonferansen i Tromsø. 

Begrunnelse

Torill har et brennende engasjement for kreftpasienter og pårørende, og for kompetansebygging hos fagpersoner.
Hun har vært faglig veileder og inspirator for fagpersoner innen kreftmiljøet i hjemfylket. Torill har vært en svært viktig person i forhold til å bygge opp ressursykepleiernettverket i kreftomsorg og lindrende behandling i hjemfylket – i oppstart og drift. Hun er også leder i driftsgruppen og medlem av styringsgruppen.

Startet opp FKSs lokallag i hjemfylket og har vært leder siden oppstart.

Torill er alltid på jakt etter å videreutvikle seg og sørger for å holde seg selv og andre oppdatert.


Hun har vært pådriver for å få i gang videreutdanning i palliasjon del 1 og del 2 ved høyskolen i hjemfylket. Har vært med på å utarbeide innhold i utdanningen og har selv undervist.

Er god til å hente frem ressurser og interesser hos de kreftrammede og å hjelpe dem til å finne gode opplevelser i en vanskelig hverdag og hun har en lun og god humor, noe som er godt verktøy i kreftomsorg.

Årets prisvinner beskrives som faglig sterk innenfor sitt fagområde.

Står for stabilitet.

Er uredd og «synger» ut ved behov.

Det er samsvar mellom ord og handling.

Torill har brukt arbeidstiden og mye av fritiden sin til et fagområdet hun brenner for.

Hun har vært faglig pådriver – ikke bare i palliativt team, men også for faglig utvikling og fokus på fagområdet – ikke bare på sin egen arbeidsplass, men i hele fylket.

Har klart det å ha «flere hatter på» til en hver tid.

Har forventninger og stiller krav til at det blir gjort en god jobb. Dette har nok vært en utfordring til tider, men det er vel ingen sykepleier som er så godt kjent av så mange andre sykepleiere i fylket – og blir spurt til råds av så mange.

Er lett å spørre til råds, og strekker seg langt for å gi svar, som kan bidra til en god løsning.

Torill beskrives som en godstøttespiller og diskusjonspartner.

Den faglige styrken gjenspeiler seg også i den ikke uvanlige kommentaren fra legene «Kanskje det er best å spørre Torill først, så er vi helt sikre».

Vi gratulerer med en vel fortjent pris!