Referat fra Generalforsamling 2013

Av Karoline Skedsmo, 22.10.2013

Generalforsamlingen ble avholdt den 18. oktober 2013 i forbindelse med faggruppens seminar.

Innkalling med vedlegg ligger også tilgjengelig her.